հայոց լեզու

  • Բացատրիր բառերը բառարանի օգնությամբ. նրբանցք, լղար, կարծեցյալ, սալարկված, անպատկառ, տաշեղ, տանուլ տալ, հանդուգն, ստահակ, շնչասպառ, Շնչակտուր, միտում,, գժտվել, սողոսկել, մղձավանջ, սրտաճմլիկ, լալկան, համակել,:

 

Նրբանցք- Նրբափողոց

Լղար- Նիհար

Կարծեցյալ- Կարծված

Սալարկված-

Անպատկառ- ամոթ չունեցող

Տաշեղ– Տաշուք

տանուլ տալ- Պարտվել

, հանդուգն-Համարձակ

Ստահակ- Ըմբոյտ

Շնչասպառ- Շնչակտուր

Շնչակտուր- Շունչը կտրված

Միտում- Միստւթյուն

Գժտվել- խռովել

Սողոսկել- մտնել

Մղձավանջ- Կոշմար

Սրտաճմլիկ- Սիրտը ճմլող՝ ճնշող

Լալկան- Լացկան

, համակել-Պատել

 

 

 

  • Բացատրիր բառերը բառարանի օգնությամբ. սողոսկել, սլանալ, նպաստել, սևեռուն, հեգնաբար, կկոցել, խոժոռել, չարախնդալ, վհատվել, պատկառելի, անախորժություն, համակրելի, նվաճել, ջանք, ստանձնել, ժլատ, չարաբաստիկ:

 

 

Սողոսկել- մտնել

Սլանալ- Արագորեն գնալ

Նպաստել- Օժանդակել

սևեռուն- բևեռված

հեգնաբար- Հեգնական կերպով

կկոցել- աչքերը պռստել

խոժոռել- աչքերը խոժոռ դարձնել

չարախնդալ- Ուրիշի դժբախտությունից ուրախանալ

վհատվել- Հուսահատվել

պատկառելի-Պատկառելու արժանի

անախորժություն- Տհաճություն

համակրելի- Դուրեկան

նվաճել- Հաղթահարել

ջանք- Ձիրք

ստանձնել- Հանձն առնել

ժլատ- ագահ

չարաբաստիկ-Վատաբախտ

 

 

 

 

Ֆիզիկա Լաբարատոր աշխատանք

Ֆիզիկական մեծությունները լինում են երկու տեսակ վեկտորական սկարլյառ

Այն ֆիզիկական մեծությունները որոնք որոշվում են թվային արժեքով և (մոդուլով) դրանք կոչվում են վեկտորական մեծություններ  (ուժ արագություն)

Այն ֆիզիկական մեծությունները որոնք գրվւմ են միայն…

(զանգված, ժամանակ… ) դրանք կոչվում են սկարլյառ

Անգլերեն

If you want to find CHeryy  Tree Lane ask the policeman at the crossroads. And if you follow his directions exactly you will be right in the middle of CHerry Tree Lane where the cherry –trees go dacing right down the middle.

IF you are looking for Number seventeen you vill very soon find it. It is the smallest house in the Lane And besides that it is the only one that needs painting. But Mr. Banks, who owns it, said to Mrs. Banks that she could have either a nice, clean, comfortable house or four children.

 

 

 

Mrs. Banks decided to have Jane, who was the eldest, and Michael, who came next, and John and Barbara, who were twins and came last of all. That was how the Banks family came to live at Number Seventeen, with Mrs. Brill to cook for them, and Ellen to lay the tables, and Robertson to cut the lawn and clean the knives and polish the shoes and as Mr. Banks always said, “to waste his time and my money”. And, of course, besides these there was Katie Nanna who left Number Seventeen without saying goodbye or a word of warning. “What am I to do”? said Mrs. Banks. “Advertise, my dear. Put in the Morning Paper the news that Jane and Michael and John and Barbara Banks (to say nothing of their mother) require the best possible nannie at the lowest possible wage at once. Then wait for the nannies to queue up outside the front gate”, said Mr. Banks. Then he looked out of the window and said: “East Wind. There is frost in my bones. I shall wear two overcoats”. And he kissed his wife absent-mindedly on one side of her nose and waved to the children and went away to the City. The City was a place where Mr. Banks went every day (except Sundays, of course, and Bank Holidays), sat on a large chair in front of a large desk and made money. Mrs. Banks started to write letters to the papers. And upstairs in the nursery, Jane and Michael looked out of the window and wondered who could come. They never liked Katie Nanna and were happy she left them. She was old and fat. After supper Jane and Michael sat at the window waiting for Mr. Banks to come home and listening to the sound of the east wind blowing through the branches of the cherry-trees. “There he is”! said Michael, pointing to a shape that banged heavily against the gate. “That’s not Daddy”, she said. “It’s somebody else”. The shape belonged to a woman, who was holding her hat with one hand and carrying a bag in the other. As soon as the shape was inside the gate the wind lifted her and threw her at the front door. The children heard a terrific bang and when she landed the whole house shook.

Կլոր վորդեր

Կլոր որդերի (նեմատոդներ) շարքին են դասվում ասկարիդները, մազագլուխները, սրատուտները, ֆիլարիաները, տրիխինելները և այլն։ Սրանք մեծ քանակությամբ ապրում են հողում, ծովերում և քաղցրահամ ջրերում։ Շատերը բույսերի, կենդանիների և մարդկանց մակաբույծներ են. առաջացնում են ասկարիդոզ, տրիխինելոզ, ֆիլարիատոզ և այլ հիվանդություններ։

Օղակավոր վորդեր

Օղակավոր որդերը (անելիդներ) բաժանվում են 4 դասի. բազմախոզանավորներ, որոնք առավելապես ծովային տեսակներ են, սակավախոզանավորներ՝ անձրևորդեր (հիմնականում ապրում են հողում և քաղցրահամ ջրերում), տզրուկներ (ապրում են քաղցրահամ ջրերում և ծովերում), էխիուրիդներ՝ ոչ մեծ քանակով ծովի գրունտում ապրող որդեր, որոնք կորցրել են մարմնի հատվածավորությունը։ Առանձին հետաքրքրություն են ներկայացնում տզրուկները, որոնց մեծամասնությունը սնվում է կենդանիների, երբեմն՝ մարդու արյունով[1]:

Կենսաբանություն որդերի տեսակներ

Հայտնի է որդերի մոտ 40 հզ. տեսակ։ Որդերն ունեն մաշկածածկույթով պատված և հաճախ օղակաձև հատվածների բաժանված երկար մարմին։ Վերջավորություններ չունեն, շարժվում են հիմնականում մարմնի գալարակծկանքների շնորհիվ։ Տարբերում են ստորին որդեր, որոնց մարմնի կառուցվածքը շատ պարզ է, և բարձրակարգ որդեր, որոնք ունեն հատվածավոր մարմին, մարմնի երկրորդային խոռոչ (ցելոմ) և արյունատար համակարգ։ Որդերի որոշ տեսակներ ապրում են հողում։ Նրանք կուլ են տալիս և աղիքներով անցկացնում բնահողը՝ այնտեղից կորզելով օրգանական մնացորդները։ Ստորգետնյա անցուղիներ բացելով՝ որդերը փխրեցնում են հողը և այն հարստացնում թթվածնով, նպաստում բերրիության բարձրացմանը։

Տափակ որդերն ընդգրկում են մակաբույծ որդերի 2 դաս՝ ծծող որդեր (տրեմատոդներ) և երիզորդեր կամ ժապավենաձև որդեր (ցեստոդներ)։ Մարդու մակաբույծ ծծող որդերից հաճախ հանդիպում են օպիսթորխիսները, ֆասցիոլաները և այլն, երիզորդերից՝ եզան, խոզի և թզուկ երիզորդերը, էխինոկոկի ու ալվեոկոկի թրթուրները և այլն։ Տափակ որդերն ապրում են ջրում։ Նրանցից շատերն ունեն ոչ մեծ չափեր և վառ գունավորում։

Անհատական պլան

Դասացուսակ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XQw8EeE1J_B9SA7DWRBi4RWM4u2wpVR9ljpkaZFSQCA/htmlview#gid=662857342

Ժամատախտակ http://mskh.am/am/44260

Միջին դպրոցի կայք http://middle.mskh.am/

 

Ընտրությամբ գործունեություն-Ֆուտբոլ
Մարզական- Ֆուտբոլ
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում- Հաճախում եմ
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս- չեմ հաճախում/
Շուրջտարյան նախագծեր-ֆլեշմոբներ
Աշխատող-սովորով նախագծի մասնակից չեմ